Archive for the ‘nasze finanse’ Category

Przetrwanie na kryzysowym rynku

Przetrwanie na kryzysowym rynku

Ogłoszenie bankructwa przez demokratyczne państwo jeszcze nie tak dawno temu kompletnie nie wchodziło by w grę, dzisiaj jest to scenariusz coraz częściej kreślony przez ekonomistów i innych specjalistów od analizy rynkowej. Mało kto wątpi w sukces liberalnej gospodarki, nikt nie chce otwarcie mówić o ograniczaniu swobody bankierów czy inwestorów giełdowych, a jednak w wielu regionach […]

Utrzymywanie płynności finansowej

Utrzymywanie płynności finansowej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z pewnością doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie płynności finansowej. Terminowa spłata wszystkich zobowiązań finansowych zarówno w stosunku do instytucji bankowych czy też swoich biznesowych kontrahentów jest gwarancją bezproblemowej działalności. Wielu specjalistów ze świata biznesu wskazuje nawet na fakt, iż utrzymanie płynności finansowej jest ważne na równi z osiąganymi […]

Różne karty płatnicze

Różne karty płatnicze

W przypadku finansowej oferty bankowej możemy spotkać się z wieloma różnego typu produktami, które mogą w odpowiedniej konfiguracji pasować zarówno do klientów indywidualnych jak i do klientów biznesowych. W takim wypadku warto, jako przykład podać konta bankowe. Możemy mieć do czynienia z różnymi kontami skierowanymi do klientów indywidualnych jak i różnymi kontami, które przeznaczone są […]

Ustalanie stopy inflacji

Ustalanie stopy inflacji

W gospodarce każdego kraju niezwykle ważnym czynnikiem warunkującym jej zrównoważony rozwój jest oczywiście stopa inflacji, która plasuje się na odpowiednim poziomie. Nie ulega wątpliwości, że poziom stopy inflacji jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed odpowiednimi państwowymi instytucjami finansowymi. Również jedna z najważniejszych dziedzin w ekonomii, czyli makroekonomia zajmuj się tym zjawiskiem w skali […]

Zakup akcji na giełdzie

Zakup akcji na giełdzie

Założenie spółki akcyjnej daje wspólnikom okazję wprowadzenia jej na giełdę i sprzedaż emitowanych akcji tą drogą. Jednak by dostać się na giełdę trzeba zbudować bardzo silną działalność gospodarczą. Spośród setek tysięcy działalności gospodarczych w naszym kraju tylko około sześciuset spółek udało się wkroczyć na giełdowy parkiet. Możliwość emisji akcji przewidziano w kodeksie spółek handlowych tylko […]

Utrzymanie płynności finansowe

Utrzymanie płynności finansowe

O tym, w jakiej kondycji finansowej znajduje się prowadzona przez nas działalność gospodarcza, najwięcej mówią nam dwa czynniki, mianowicie uzyskiwane zyski netto, a także utrzymywanie na dłuższym odcinku czasu płynności finansowej. Płynnością finansową nazywa się w działalności przedsiębiorstw zdolność danego podmiotu gospodarczego do spłaty aktualnych zobowiązań, czyli płatnych do dwunastu miesięcy. Płynności finansowej brakuje przedsiębiorstwu […]

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Pieniądze są w życiu każdego z nas bardzo istotne. Pozwalają na spełnianie marzeń i realizowanie naszych potrzeb. Im więcej posiadamy pieniędzy, tym trudniej jest nimi racjonalnie rozporządzać. Widać wyraźnie, że problemów może nastręczać nie tylko brak pieniędzy, lecz również ich nadmiar. Oczywiście z dwojga złego lepiej pieniądze mieć, niż nie mieć ich w ogóle. Jednak, […]

Zyski z lokaty pieniężnej

Zyski z lokaty pieniężnej

O tym, na jaki zysk z lokat pieniężnych możemy liczyć zależy od wielu zmiennych i różnorodnych czynników. Każdy bank oferuje nam produkty, jakimi są lokaty pieniężne. Podmiot, u którego zostawiamy nasze pieniądze zobowiązuje się, że w odpowiednim czasie, po określonym w umowie terminie otrzymamy złożony kapitał plus naliczony przez ten czas odsetki. Dla wielu osób […]

Pieniądze na giełdzie i rynku

Pieniądze na giełdzie i rynku

Obecne media bardzo mocno interesują się tematyką nowoczesnych metod inwestowania, ponieważ od momentu pojawienia się recesji opinia publiczna zaczęła wreszcie stawiać pytania o pewne podstawowe mechanizmy finansowe i biznesowe panujące w ich otoczeniu. Dziennikarze nieznający się za bardzo na tematyce finansowej musieli szybko przejść szkolenie z podstaw inwestowania, kredytowania i funkcjonowania państwa na poziomie finansów […]

Prawo popytu i podaży

Prawo popytu i podaży

Na każdym rynku gospodarczym obowiązuje prawo popytu i podaży. Te dwa czynniki w bardzo istotny sposób wpływają na stan gospodarki. Popytem nazywamy chęć zakupu danego towaru albo usługi na określonym rynku w danym okresie. Konsument przy zakupie dobra bądź usługi może kierować się wieloma motywacjami. Do najważniejszych czynników wpływających na wysokość popytu na danym rynku […]