Skąd wziąć pieniądze na założenie firmy

Skąd wziąć pieniądze na założenie firmy

Aby skutecznie założyć firmę, a następnie utrzymać się na trudnym, konkurencyjnym rynku, trzeba, by zaistniało kilka czynników jednocześnie, brak któregokolwiek z nich automatycznie uniemożliwi osiągnięcie sukcesu w biznesie. Jednym z podstawowych warunków jest zdobycie środków finansowych o odpowiedniej wysokości, adekwatnej do planowanych przedsięwzięć biznesowych. Są pewne dziedziny działalności biznesowej, gdzie niezbędne są relatywnie mniejsze środki finansowe na prowadzenie działalności, inne sfery, jak na przykład produkcja, wymagają zgromadzenia na początek większych finansów. Poszukując źródeł finansowania początkowego okresu działalności gospodarczej na pewno możemy składać wniosek o dofinansowanie z któregoś programu unijnego wsparcia prywatnej przedsiębiorczości, jednak należy mieć świadomość, że takich wniosków jest złożonych co roku kilkadziesiąt razy więcej niż jest przyznawanych dotacji unijnych. Jeżeli jesteśmy osobą bezrobotną i posiadamy odpowiedni okres rejestracji w urzędzie pracy, a w ciągu poprzednich pięciu lat nie prowadziliśmy pozarolniczej działalności gospodarczej, możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji na założenie firmy – obecnie ta kwota przekracza 21 tysięcy złotych i nie będzie podlegała zwrotowi, jeżeli przez co najmniej rok czasu, od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, będzie ona prowadzona w sposób nieprzerwany (nawet zawieszenie działalności firmy na miesiąc spowoduje konieczność zwrotu całej uzyskanej z dotacji kwoty).