Utrzymywanie płynności finansowej

Utrzymywanie płynności finansowej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z pewnością doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie płynności finansowej. Terminowa spłata wszystkich zobowiązań finansowych zarówno w stosunku do instytucji bankowych czy też swoich biznesowych kontrahentów jest gwarancją bezproblemowej działalności. Wielu specjalistów ze świata biznesu wskazuje nawet na fakt, iż utrzymanie płynności finansowej jest ważne na równi z osiąganymi zyskami z prowadzonej działalności. Niejednokrotnie okazywało się, że nawet przedsiębiorstwa, które na koniec roku uzyskiwały znaczny zysk z przeprowadzonych transakcji musiały ogłosić upadłość, ponieważ nie udało im się utrzymać przez ten okres płynności finansowej. Jeżeli będziemy spóźniać się z przelewami dla naszych partnerów biznesowych, to mogą oni wstrzymać dostawy, co z każdym kolejnym dniem będzie katastrofalne w skutkach dla osiąganych rezultatów. Utrzymanie płynności finansowej jest ważne także patrząc z perspektywy starań o przyznanie kredytu. Żadna instytucja bankowa nie zdecyduje się na przyznanie kredytu bez potwierdzenia profesjonalną analizą finansową przedsiębiorstwa osiąganych dochodów i stanu firmowych finansów. Analizę finansową zawiera się w biznesplanie dołączonym do wniosku kredytowego. Za utrzymanie płynności powinien być odpowiedzialny księgowy.