wynagrodzenia pracowników oddelegowanych - księgowość Gdynia

wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – księgowość Gdynia

Obliczanie wynagrodzenia pracowników oddelegowanych bardzo często z różnych powodów nie należy do najprostszych i najbardziej oczywistych. Dlatego też kwestą tą powinna zająć się jedynie doświadczona i wykwalifikowana osoba, przed którą księgowość Gdynia nie skrywa żadnych tajemnic. W przypadku obliczania wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych, pracodawca nie ma możliwości dowolnego ustalania wysokości płacy minimalnej. Przede wszystkim przy ustalaniu minimalnej wysokości wynagrodzenia pracodawca musi brać pod uwagę także dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, kwoty wypłacone jako zwrot poniesionych do tej pory kosztów ( chodzi tu głównie o wydatki związane z podróżą do miejsca pracy czy koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem) oraz wszelkie świadczenia, jakie należą się oddelegowanym pracownikom np. za pracę w trudnych warunkach. W przypadku wielu księgowości naliczanie płacy dla pracowników oddelegowanych przeprowadza się na dwa sposoby. Dodatkowo często jest tak, że ta sama firma oferuje inne stawki pracownikom pracującym na miejscu, a nieco inne tym, które oddelegowane zostają do pracy poza granicami kraju. Także wszelkie składki takie jak ZUS naliczane są w nieco inny sposób.