Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Przynajmniej raz do roku w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości powinna być przeprowadzana analiza finansowa. Poza analizą techniczno-ekonomiczną, jest ona fundamentem sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Trudno sobie wyobrazić skutecznie działającą firmę na rynku, która nie posiada analizy finansowej swoich dotychczasowych decyzji biznesowych i inwestycyjnych. Z analizy finansowej można dowiedzieć się wielu nieocenionych informacji o prowadzonej działalności gospodarczej. Między innymi jest ona potrzebna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, mówi wiele o sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się obecnie firma, można obserwować czy zachodzi poprawa w porównaniu do poprzednich okresów, w których analiza była również przeprowadzana. Analiza finansowa jest teoretycznie narzędziem wykorzystywanym wewnątrz przedsiębiorstwa, lecz może się zdarzyć, że będzie ona potrzebna naszemu biznesowemu otoczeniu. O analizę finansową mogą zabiegać na przykład takie podmioty, jak banki, kontrahenci biznesowi, ewentualni inwestorzy, czy urzędy statystyczne. Przeprowadzenie analizy finansowej w naszym przedsiębiorstwie najlepiej będzie powierzyć osobie, która posiada w tym względzie niezbędne doświadczenie. W analizie finansowej znajdują się takie elementy, jak ocena przepływów pieniężnych, czy analiza sprawozdań biznesowych.