Czy ryzyko w biznesie się opłaca

Czy ryzyko w biznesie się opłaca

Prowadzenie własnego biznesu to oczywiście szereg wyliczeń, kalkulacji, sprawdzanie, co się opłaca, a za co nie warto się brać. Na pewno w takiej sytuacji niezbędne będzie doświadczenie biznesowe, poparte fachową wiedza, która oczywiście na bieżąco musi być uzupełniana i weryfikowana przez najnowsze osiągnięcia z jednej strony, a przez prozę życia codziennego z drugiej. Jednak dodatkowym czynnikiem powodzenia działania biznesowego jest też umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, czasami niekoniecznie w oparciu o pełne dane dotyczące opcji, którą właśnie zamierzamy wybrać. Jest tu potrzebna pewna intuicja, wyczucie, bo faktycznie czysta kalkulacja nie zawsze jest skutecznym sposobem na osiągniecie zamierzonego celu, można się ponadto czasem przeliczyć, jeśli rzeczywiście nie uwzględnimy wszystkich czynników czy to ryzyka, czy nieprzewidzianych w danym momencie okoliczności. Doszliśmy tu do określenia i powiedzenia sobie, czy w biznesie warto ryzykować, czy takie właśnie podejmowane w sposób czasami ryzykowny decyzje biznesowe to hazard, igranie z losem, czy nieodłączny czynnik wspierający osiąganie sukcesów w sytuacji niekompletnej wiedzy na temat możliwych konsekwencji danych decyzji. Jak mówią specjaliści, rzeczywiście ryzyko jest wkalkulowane często w prowadzenie działań biznesowych, jednak niech to będzie tylko ryzyko, poparte jakimiś przesłankami, a nie po prostu czyste szaleństwo, a wiec działanie irracjonalne.