Czym zajmuje się ekonomia?

Czym zajmuje się ekonomia?

W tym oto artykule pokrótce zajmiemy się podstawowymi kryteriami, jakie stanowią podmiot zainteresowania nauki społecznej, jaką jest ekonomia. W tym przypadku możemy zacząć od wyróżnienia dwóch głównych działów tradycyjnej ekonomii. Mowa tu oczywiście o mikroekonomii oraz o makroekonomii. Jednak nie do końca tym chcieliśmy się tutaj zajmować. Otóż podstawą dla naszego artykułu będzie to, czym ogólnie zajmuje się ekonomia. Jak się okazuje nauka społeczna, jaką jest ekonomia zajmuje się analizą jak i opisem działań oraz procesów, a ogólnie wszystkiego tego, co jest związane z produkcją dóbr, dystrybucją dóbr oraz ich konsumpcją. W takim wypadku mamy do czynienia z opisem całego procesu, jaki związany jest z można powiedzieć żywotnością danego elementu. Od momentu powstania aż do jego wykorzystania [rzez konsumenta. W takim wypadku mamy niejako do czynienia z trzema grupami. Chodzi tu o producentów, dostawców czy też pośredników jak i na końcu o konsumentów. Konsumpcja jest tu bardzo ważna, ponieważ to ona niejako wpływa na produkcję. Ogólnie rzecz biorąc ekonomia zajmuje się szeregiem zależności pomiędzy przedsiębiorstwami i konsumentami. Warto tu wspomnieć, iż mówiąc o dobrach nie mamy na myśli wyłącznie towarów. Poza tym mamy na myśli również usługi. Jest to tylko krótki i dość ogólny opis zagadnień związanych z ekonomią.