Czynniki wpływające na popyt produktu

Czynniki wpływające na popyt produktu

Dla ekonomii jedną z najważniejszych zasad jest prawo popytu i podaży produktów i usług. Popytem nazywamy chęć zakupu danego towaru albo usługi przez konsumenta w określonym miejscu i czasie. Tempo rozwoju gospodarczego w niemałym stopniu opiera się właśnie na prawie popytu i podaży. Oczywiście nie można pominąć tak istotnych czynników wpływających na stan krajowej gospodarki, jak poziom bezrobocia, stopa inflacji, jednak popyt i podaż są także bardzo ważne. Na popytu każdego dobra i usługi mają wpływ określone czynniki. Badaniem tego zjawiska zajmuje się głównie mikroekonomia, ponieważ ona opisuje podstawowe działania i motywacje standardowego konsumenta. Na popyt w największym stopniu wpływa cena danego dobra czy usługi. Jeżeli zarobki w kraju są niskie, a inflacja jest wysoka, wówczas nie będzie popytu na żadne produkty ani usługi, ponieważ konsumentom będzie brakowało na nie środków. Kupowane będą tylko i wyłącznie najpotrzebniejsze dobra, pomagające w przetrwaniu. Kolejnym czynnikiem wpływającym na popyt są ceny dóbr zastępczych i komplementarnych na rynku. Jeżeli takowe występują i są niższe, to oczywiście konsument się o tym dowie i wybierze te tańsze produkty. W społeczeństwach żyjących na wysokiej stopie o popycie może decydować również taki czynnik, jak chęć wyróżnienia się z tłumu.