Funkcje banku centralnego

Funkcje banku centralnego

Nad zachowaniem odpowiednich struktur finansowych w naszym kraju czuwa bank centralny. Jego najważniejszą funkcją jest emitowanie pieniądza gotówkowego. Proces wprowadzania pieniądza do obiegu nie jest prosty. Polega na wprowadzaniu go poprzez skup metali szlachetnych, jak złoto, czy diamenty, również poprzez w formie długu, czy walut obcych. Państwo może wprowadzać pieniądz do obiegu także poprzez zaciąganie kredytów bankom komercyjnym. Bank centralny w państwie kapitalistycznym jest zawsze jedyną instytucją, która posiada prawo do emitowania pieniądza. Tylko w taki sposób można uniknąć nieprawidłowości i nagłego załamania gospodarki. Pieniądze są produkowane w mennicy, według skomplikowanej technologii. Pieniądze emitowane przez skarb państwa posiadają między innymi znak wodny, który różni go od podrobionych pieniędzy. Banki komercyjne posiadają rachunki w banku centralnym i w ten sposób dokonywane są rozliczenia z innymi instytucjami bankowymi. Za pośrednictwem rachunków w banku centralnym realizowane są również transakcje pieniężne z centralnymi bankami zagranicznymi i finansowymi instytucjami międzynarodowymi. W świetle prawa bank centralny należy do skarbu państwa. Za jego pośrednictwem prowadzone są rozliczenia wszystkich instytucji państwowych. Bank centralny prowadzi kasową obsługę budżetu.