IRR

IRR

Inaczej Internal Rate of Return, to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod dynamicznych przy ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych, najprościej mówiąc, ocenia efektywność ekonomiczną. Co ważne, uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie. IRR to stopa procentowa, dla której zaktualizowana wartość wydatków jest taka sama, jak bieżąca wartość wpływów pieniężnych. Zatem jest to stopa dyskontowa, której NPV (wartość bieżąca netto) równa się 0. Obrazuje ona rzeczywisty zysk z przedsięwzięcia.
Istnieją dwa sposoby, aby wyznaczyć wewnętrzną stopę zwrotu IRR. Mianowicie są to: metoda matematyczna oraz metoda graficzna. Warto wziąć pod uwagę, że zdarza się, że wartość IRR może nie zostać wyliczona dla danego przepływu.Metoda ta najlepiej sprawdza się w przypadku klasycznych przepływów pieniężnych, dlatego że wówczas następuje zaledwie jedna zmiana znaku, co sprawia że przy jednej wartości IRR wynik będzie jednoznaczny.Poza swoją skutecznością, tak jak inne metody, ta również posiada swoje wady. Jedną z nich jest właśnie możliwość występowania więcej niż jednej wewnętrznej stopy zwrotu, wiąże się to z problemami przy interpretacji wyniku.