Jak z bezrobotnego stać się przedsiębiorcą

Jak z bezrobotnego stać się przedsiębiorcą

Kryzys najpierw finansowy, a następnie gospodarczy, zapoczątkowany spadkami na giełdach światowych w połowie roku 2008, spowodował w większości krajów europejskich znaczny wzrost bezrobocia, co zaczęło dotykać również nasz rodzimy rynek pracy. Jak podały ostatnie statystyki, bezrobocie w Polsce przekroczyło już 14 procent i stale rośnie, jak na razie nic nie zapowiada odwrócenia się tej niekorzystnej tendencji. W niektórych rejonach naszego kraju, jak na przykład w województwach warmińsko-mazurskim czy podkarpackim stopa bezrobocia w wielu powiatach przekroczyła 25 procent, co jest już wynikiem bardzo niepokojącym. Jakimś sposobem na walkę z bezrobociem jest aktywizacja bezrobotnych, zwłaszcza tych młodych – może to być przykładowo pomoc w założeniu swojej własnej firmy, a więc przekazanie bezrobotnemu środków finansowych na początek działalności gospodarczej. Bezrobotny musi spełnić kilka podstawowych warunków, by takie wsparcie otrzymać – na pewno musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna przez określony czas w urzędzie – zazwyczaj jest to okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Kolejny warunek to nie prowadzenie w ciągu ostatnich 5 lat pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli są spełnione te oba warunki, należy sporządzić biznesplan, a więc opisać pomysł na założenie firmy, rodzaj działalności, perspektywy działania w danej branży. Jeśli władza lokalna to zaakceptuje, dostaniemy na działalność kwotę około 21 tysięcy złotych – aby nie zwracać tych pieniędzy, musimy co najmniej przez rok czasu prowadzić nieprzerwanie naszą działalność.