Podział dóbr w społeczeństwie

Podział dóbr w społeczeństwie

Zadaniem każdej grupy rządzącej w państwie jest równe rozdysponowanie posiadanych dóbr. Temat podziału dóbr w społeczeństwie jest bardzo drażliwy i niebezpieczny. Przy ustalaniu budżetu na kolejny rok zawsze dochodzi do ostrych spięć pomiędzy propozycjami strony utrzymującej się przy władzy, a opozycją, która ma najczęściej swoje sposoby na poradzenie sobie z rosnącymi nierównościami w społeczeństwie. Niezależnie od tego, jak doskonały byłby plan budżetowy przygotowany przez rząd to i tak znajdą się osoby niezadowolone. Podział dóbr w społeczeństwie wchodzi w zakres przedmiotowy finansów publicznych państwowych i jednostek samorządu terytorialnego. Zasady dotyczące podziału środków otrzymanych z danin publicznych i wszystkich innych podatków zapisane są w szczegółowych regulacjach prawnych. Choć na ustalanie budżetu na kolejny rok nie mamy żadnego wpływu, wygrywa ten pomysł, które ma odpowiednie poparcie w sejmie, jednak możemy przy okazji następnych wyborów zdecydować, że dane osoby już więcej nie popełnią takiego błędu. Państwo musi robić wszystko by dziura budżetowa nie zwiększała się w nieprzewidzianym tempie, oraz w miarę możliwości, aby był zmniejszany dług publiczny. Decyzje zawierane na najwyższym szczeblu wpływają na życie każdego obywatela i wszystkich instytucji pożytku publicznego.