Podział finansów publicznych

Podział finansów publicznych

Środkami pieniężnymi, którymi obraca skarb państwa i samorządy terytorialne są nazywane finansami publicznymi. Finanse publiczne są dziedziną, którą bardzo trudno precyzyjnie objąć w sztywne ramy. Ich racjonalne prowadzenie wymaga dużej wiedzy i odpowiada za tę dziedzinę wielu największych krajowych finansistów. W zakresie przedmiotowym finansów publicznych znajdują się procesy takie, jak gromadzenie środków publicznych, ich rozdysponowanie. Z punktu widzenia obywatela rozdzielenie finansów publicznych powinno mieć bardzo duże znaczenie, ponieważ wśród tych środków są również nasze podatki. Finanse publiczne zajmują się dokładniej między innymi następującymi czynnościami, pobieranie i gromadzenie środków publicznych, czyli wszystkie rodzaje podatków i danin publicznych. Jeśli występuje pobieranie należności publicznych, to musi być również miejsce na ich wydatkowanie. Wydatkowanie środków publicznych jest tematem, który w debacie publicznej zajmuje bardzo duża miejsca i niejednokrotnie wzbudza spore kontrowersje. Kontrowersje wynikają głównie z faktu, że rząd dokonujący podziału środków publicznych nie posiada wystarczającego poziomu środków. Dlatego wydatkowanie środków publicznych jest bardzo dramatycznym wyborem. Ciężko jest zaspokoić potrzeby wszystkich obywateli, zawsze znajdą się osoby niezadowolone.