Recesja na całym świecie

Recesja na całym świecie

Obecnie kierunki ekonomiczne cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Oczywiście finanse zawsze gwarantowały nadzieje na dobre zatrudnienie i przyszłą karierę w dużych korporacjach czy samodzielnie prowadzonym przedsiębiorstwie, ale należało się do tego celu przede wszystkim odpowiednio motywować od lat. Młodzi ludzie przeważnie zaś mieli inne pasje aniżeli nauka statystyki, rachunkowości czy metod prowadzenia biznesu. Z czasem kierunki finansowe i ekonomiczne stały się bardziej niż prestiżowe a niektóre uczelnie niemal wyspecjalizowały się w prowadzeniu tak dobrej edukacji, że absolwenci ich mieli otwarte drogi do niemal wszystkich wymagających miejsc pracy na lokalnym a nawet międzynarodowym rynku. Trudno jest znaleźć instytucję państwową, prywatne stowarzyszenie, małą rodzinną firmę czy nawet średnie lokalne przedsiębiorstwo, które nie potrzebowałyby pomocy w organizowaniu księgowości, doradzaniu w inwestycjach i planowaniu wydatków. Wszystko to sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów od finansów jest stale bardzo wysokie. Od kiedy zaś recesja pogrążyła wielu dotychczasowych ekspertów i obnażyła słabość wielu prestiżowych instytucji finansowych, zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych analityków i ekspertów rynkowych jest jeszcze większe bez względu na region.