Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

W skrócie Spółka z o. o. to inaczej spółka komandytowa, która założona została przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. W takiej sytuacji, jeden ze wspólników jest komplementariuszem (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), a drugi komandytariuszem (wspólnik spółki zoo).Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wydaje się dobrym rozwiązaniem, głównie w sytuacji, gdy dana osoba nie posiada wystarczających środków finansowych. Wówczas druga osoba, która ten kapitał posiada, decyduje się na uczestnictwo w takiej spółce, unikając przy tym odpowiedzialności za jej długi. Główną zaletą takiego układu jest to, że taka spółka nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.Jeśli dana spółka komandytowa wypracuje odpowiednio wysokie obroty, może ona wówczas okazać się finansowo korzystniejsza, niż spółka z o. o.Połączenie tych dwóch rodzajów spółek (spółka z o. o. i spółka kandydowa) często skutkuje optymalizacją podatkową.Jeśli natomiast chodzi o słabe strony takiego układu, główną wadą jest fakt, że za jej rejestrację ponosimy podwójne koszty. Wiąże się to także z większymi opłatami notarialnymi, dodatkowymi składkami na ubezpieczenia w przypadku osoby fizycznej.