Sposoby pozyskiwania kapitału obcego

Sposoby pozyskiwania kapitału obcego

Sposobem finansowania działalności przedsiębiorstwa, z którego korzysta wiele firm jest finansowanie ze środków zewnętrznych. Nie każda firma wypracowała w ostatnim roku zyski netto, pozwalające na realizację wszystkich inwestycji zawartych w biznesplanie. Jeśli zawodzą także takie techniki finansowania wewnętrznego, jak odpisy amortyzacyjne, albo dopłaty wykonane przez wspólników, wówczas trzeba sięgnąć po formy finansowania zewnętrznego. Jedną z nich jest zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Kredyty inwestycyjne są zobowiązaniami wobec instytucji bankowych, w których okres kredytowania przekracza dwanaście miesięcy. Okres kredytowania w taki sposób może dochodzić nawet do trzydziestu lat. Żaden bank nie udzieli kredytu inwestycyjnego przedsiębiorcy, którego nie zna. Bank musi poznać historię danej działalności gospodarczej, jej strukturę organizacyjną, posiadaną kadrę pracowniczą, a także aktualną analizę ekonomiczną i finansową przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca musi we wniosku kredytowym zaznaczyć, na jaki cel ma być przeznaczony dany kredyt, a także wskazać jego możliwe zabezpieczenie. Szczególną formą tego kredytu jest kredyt preferencyjny. Bank ocenia całą propozycję i udziela decyzji kredytowej. Sposobem na finansowanie zewnętrzne może być także poszukiwanie inwestora do firmy, albo leasing.