Utrzymanie płynności finansowe

Utrzymanie płynności finansowe

O tym, w jakiej kondycji finansowej znajduje się prowadzona przez nas działalność gospodarcza, najwięcej mówią nam dwa czynniki, mianowicie uzyskiwane zyski netto, a także utrzymywanie na dłuższym odcinku czasu płynności finansowej. Płynnością finansową nazywa się w działalności przedsiębiorstw zdolność danego podmiotu gospodarczego do spłaty aktualnych zobowiązań, czyli płatnych do dwunastu miesięcy. Płynności finansowej brakuje przedsiębiorstwu w sytuacji, gdy nie stać go na nabywanie potrzebnych produktów i usług do kontynuowania działalności. Posiadana płynność finansowa pozwala danemu przedsiębiorcy na terminową spłatę wszystkich zobowiązań, zwłaszcza swoim pracownikom. W ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa pomaga analiza finansowa, którą powinno się przeprowadzać, jak najczęściej, gdyż pozwala ona przedsiębiorcom na zachowanie odpowiedniego kursu przy prowadzonych inwestycjach i podejmowanych decyzjach biznesowych. Wielu ekonomistów uważa, że w działalności przedsiębiorstw nie mniej ważna od wypracowywanych zysków netto jest płynność finansowa, ponieważ przedsiębiorstwo może zbankrutować, nawet w sytuacji, gdy firma przynosi zyski, lecz są one bardzo mocne rozciągnięte w czasie. Firma musi mieć stałe możliwości do spłaty krótkoterminowych zobowiązań wobec sowich kontrahentów.