Własny biznes szansą dla niepełnosprawnych

Własny biznes szansą dla niepełnosprawnych

Od lat w naszym kraju toczy się dyskusja na temat, jak stworzyć odpowiednie warunki dla ludzi niepełnosprawnych, by czuli się bardziej dowartościowani przez społeczeństwo, by mieli większe możliwości zarabiania na życie lub w przypadku posiadania świadczenia pieniężnego w postaci renty inwalidzkiej – możliwość dorobienia do skromnego zazwyczaj świadczenia. W poprzednim ustroju naszego kraju nie było z tym w sumie problemu – na terenie całego kraju znajdowały się liczne zakłady, tak zwane punkty pracy chronionej, gdzie osoby posiadające grupę inwalidzką mogły bez przeszkód i problemów znaleźć zatrudnienie – czy to pracując w tych właśnie wyznaczonych punktach, czy nawet w domu – wtedy materiały i surowce służące do produkcji były przywożone do domu inwalidy, a następnie odbierane gotowe wyroby. Obecnie takich zakładów praktycznie już nie ma, jedyną zachętą do zatrudniania osób niepełnosprawnych są dotacje z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Jednak jest jeszcze inna możliwość odnalezienia się na rynku przez osoby niepełnosprawne – założenie własnej działalności gospodarczej przy wsparciu finansowym funduszu dla właśnie osób niepełnosprawnych. Taka dotacja na pewno pozwoli tym osobom rozpoczęcie działalności, jak pokazuje praktyka, osoby niepełnosprawne potrafią być bardziej skuteczne w działaniu w wielu dziedzinach niż osoby o pełnej sprawności.