Elementy rynkowe wpływające na podaż

Elementy rynkowe wpływające na podaż

W kwestiach prawa popytu i podaży powiedziano już chyba wszystko. O tym temacie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci powstało setki publikacji precyzyjnie określających ten element gospodarki każdego kraju. Prawo popytu i podaży działa wszędzie niezależnie od tego, gdzie je chcemy zastosować. Podażą nazywa się w naukach ekonomicznych, ilość dóbr i usług oferowanych po określonej cenie przez producenta, w danym czasie i miejscu. Na podaż podobnie, jak na popyt wpływa wiele czynników. Przy obliczaniu podaży trzeba zawsze zwracać na nie uwagi. Do czynników wpływających w największym stopniu na podaż należą popyt, a także cena, która przez konsumenta będzie uważana za godną zapłaty. Każdy konsument działający czynnie na rynku doskonale wie, na jakie produkty go stać, gdy cena jest zbyt wysoka, wówczas nie ma takiej siły by konsument się na nią zdecydował. Na podaż danych dóbr i usług wpływa również zastosowana do ich wyprodukowania technologia. Jeżeli metoda produkcji opiera się o nowe technologie, to oczywiście cena takiego dobra automatycznie idzie w górę. Na podaż towarów wpływa mają również ceny potrzebnych do wyprodukowania towaru czynników produkcji. Nauki ekonomiczne wykazały, że nie bez znaczenia są również w przypadku podaży czynniki klimatyczno-przyrodnicze i je również trzeba brać pod uwagę.