Kryzys finansowy świata

Kryzys finansowy świata

Wyjątkowo wiele miejsca poświęca się w dzisiejszych mediach sposobom wyjścia z kryzysu w oczach elit politycznych. To bardzo ważne, aby politycy dochodzący do władzy mieli nie tylko wiedzę na temat globalnej ekonomii, ale bardzo konkretne podejście do gospodarki własnego państwa – ze szczególnym naciskiem na zaplecze eksperckie oraz odpowiedni pakiet gotowych projektów ustaw, które można od samego początku forsować w celu poprawienia jakości ekonomii krajowej. Trudno jest oczekiwać jednak od przeciętnych polityków liberalnej demokracji, aby ci gotowi byli do wprowadzania niepopularnych i trudnych zmian systemowych w swoim kraju kosztem utraty władzy. A tak niestety dzieje się coraz częściej – rządy, które doprowadziły do zadłużenia gospodarki kraju w pierwszej kolejności, są dzisiaj błyskawicznie odsuwane od władzy w nadziei na to, że polityczna opozycja zaprezentuje zdecydowanie bardziej racjonalny dla opinii publicznej plan wychodzenia z długów. Wychodzenie z zadłużenia na poziomie miliardów dolarów nie może jednak być delikatne i do końca sprawiedliwe – bardzo ważne jest, aby nie zastanawiać się i debatować w nieskończoność. Rynki światowe potrzebują natychmiastowych impulsów i zwlekanie z kluczowymi reformami budżetowymi to dla najpoważniejszy błąd, jaki w obecnej sytuacji popełnić mogą politycy rządzący w kraju.