Inwestycje w obligacje skarbowe

Inwestycje w obligacje skarbowe

Za jedną z najbezpieczniejszych form inwestycji uważa się inwestycje w obligacje, w których emitentem jest Skarb Państwa. Można powiedzieć, że w tym przypadku emitent jest dłużnikiem inwestora. Zakupić obligacje skarbowe mogą zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Jest to jedna z najbezpieczniejszych form inwestycji, ponieważ jest bardzo znikoma szansa, że państwo znajdzie się w tak opłakanej sytuacji finansowej, w której nie będzie już w stanie spłacić zaciągniętych wobec obywateli zobowiązań. Obligacje skarbowe są emitowane na różne długości. Termin, na jaki obligacje zostały sprzedane są na nich wypisane. Emitent obligacji skarbowych zobowiązuje się wobec inwestora, że po wskazanym terminie odda mu całą kwotę, wraz z określonym oprocentowaniem. Oprocentowanie w tego rodzaju obligacjach może być stałe, zmienne, albo indeksowane. Obligacje z racji swojej specyfiki znajdują dużo więcej nabywców niż na przykład akcje, które są papierami wartościowymi obciążonymi większym ryzykiem inwestycyjnym. Niewątpliwą zaletą takiej formy papierów wartościowych jest ich powszechność i łatwa dostępność. Można je kupić na terenie całego kraju w ponad pięciuset punktach. Poza tym istnieje możliwość wykupienia ich przed wskazanym terminem realizacji, bez straty naliczonych do tego okresu odsetek.