Korzyści inwestycji w fundusze inwestycyjne

Korzyści inwestycji w fundusze inwestycyjne

Przy inwestycjach w fundusze inwestycyjne trzeba zachować pełną rozwagę. Na pozór może się wydawać, iż jest to bardzo opłacalne i mało ryzykowna forma inwestycji, lecz i ona rodzi ze sobą pewne ryzyko inwestycyjne. Generalnie w większości przypadków, inwestycje w fundusze inwestycyjne dają większe szanse na zyski niż na przykład lokaty pieniężne, które zawieramy z instytucją bankową. Jednak trzeba przyznać, że fundusze inwestycyjne nie są obligacjami skarbowymi, aby posiadać właściwości stałego określonego zysku. W przypadku funduszy inwestycyjnych regułą jest kilkuprocentowy zysk w dłuższej perspektywie czasu, lecz trzeba się także przygotować na sytuację, w której wartość naszych certyfikatów inwestycyjnych będzie maleć i wówczas należy je, jak najprędzej sprzedać na rynku wtórnym. Zaletą funduszy inwestycyjnych jest fakt, ze możemy trzymać cały czas rękę na pulsie i decyzję o odstąpienia od tej inwestycji możemy podjąć w dowolnej chwili. Z pozbyciem się certyfikatów inwestycyjnych po cenach rynkowych nie będzie problemu. Niewątpliwą korzyścią płynącą z tego rodzaju inwestycji jest również fakt, iż w ten instrument finansowy może zainwestować także osoba nie do końca zorientowana w aktualnej sytuacji tej branży. Trzeba się przygotować na to, że nasze jednostki uczestnictwa każdego dnia będą podlegać wahaniom kursowym.