Lokaty bankowe i pozabankowe

Lokaty bankowe i pozabankowe

Jednym ze sposobów na gromadzenie jak i pomnażanie naszych środków finansowych są lokaty. W takim wypadku możemy mówić o typowych lokatach bankowych jak i o pozabankowych produktach działających na podobnych zasadach, co lokaty. Zasadniczo lokata jest w dużej mierze podstawą funkcjonowania banku komercyjnego. To dzięki pieniądzom, jakie klienci banków powierzają takowym instytucjom mogą one prowadzić szereg działań takich jak na przykład udzielanie kredytów. W ten sposób banki zarabiają na powierzonych im pieniądzach. Część zysku zatrzymują dla siebie, a część wypłacają właścicielom lokat, jako zarobek. W ten sposób powierzając bankom nasze pieniądze na określony czas możemy bez żadnych większych prac czy wysiłku na takowych zarabiać. Jednak lokaty bankowe są stosunkowo niskooprocentowane. Dlatego też by zarobić stosunkowo więcej należy powierzyć bankom większe kwoty jak i ulokować je na dłuższy okres. Alternatywą dla takowych bankowych lokat są lokaty czy też produkty na kształt lokat dostępne w instytucjach pozabankowych. Tego typu produkty są bardzo często obdarzone wyższym oprocentowaniem niż podobne lokaty bankowe. Należy w tym wypadku jednak uważać. Tego rodzaju lokaty mogą nie być objęte żadnymi gwarancjami. Środki złożone w bankach są zabezpieczane przez specjalny fundusz, który zwraca część lub całość środków w przypadku upadu banku.