Nabywanie papierów wartościowych

Nabywanie papierów wartościowych

Rodzajem lokaty kapitału, na jaki decyduje się wiele osób jest inwestowanie w papiery wartościowe. Dla wielu osób obytych w tej kwestii prowadzenie transakcji z udziałem papierów wartościowych jest jedynym źródłem zarabiania pieniędzy. By jednak zająć się na poważnie tą dziedziną należy posiadać w tym kierunku odpowiednie umiejętności i doświadczenie, którego nie można kupić za żadne pieniądze. Nabywać papiery wartościowe można na różne sposoby. Jednak najbardziej popularnym i powszechnym jest chyba zakup papierów wartościowych na giełdzie. Gra na giełdzie jest niezwykle trudna i wymagająca, co więcej nie możemy samodzielnie przeprowadzać transakcji, potrzebny jest nam pośrednik, którym jest wykwalifikowany makler giełdowy, pracujący w jednym z domów maklerskich. Wybór biura maklerskiego powinien zależeć od naszego sposobu i częstotliwości gry. Jeżeli zamierzamy inwestować w długoterminowe papiery wartościowe, wówczas warto przyłączyć się do domu maklerskiego, w którym składka roczna będzie najniższa. Jednak dla zawodowego gracza taka oferta domów maklerskich z całą pewnością okaże się niewystarczająca. Do najchętniej nabywanych papierów wartościowych należą akcje, obligacje, weksle, czeki czy bony skarbowe. Innymi rodzajami papierów wartościowych są konosamenty, bony skarbowe, listy zastawne, listy hipoteczne, czy certyfikaty inwestycyjne.