Nowa finansowa rzeczywistość

Nowa finansowa rzeczywistość

W obecnej rzeczywistości finanse państwa stają się coraz ważniejszym tematem w świecie ludzi zainteresowanych przyszłością – nikt nie wątpi w to, że młodzi ludzie świadomi nowych warunków gospodarczych będą w stanie podejmować zdecydowanie bardziej racjonalne decyzje, czy to biznesowe czy wyborcze. Wybieranie spomiędzy najróżniejszych partii politycznych w wielu krajach to przywilej, z którego wszyscy obywatele skwapliwie korzystają i chętnie sprawdzają, co proponują ich politycy, co osiągnęli poprzedni rządzący. W krajach tych przeważnie media mówią wiele o finansach, pracy ministrów i wydawaniu pieniędzy z państwowej kasy czy to na inwestycje drogowe, system zdrowotny czy emerytury. Informowanie ludzi o tym, jak nie zaciągać kredytów i co złego dzieje się, kiedy politycy przesadnie sprzedają obligacje to podstawa funkcjonowania wielu odpowiedzialnych liberalnych mediów we współczesnej rzeczywistości. Jednak coraz więcej mówi się o konieczności wprowadzenia zasad, które zmuszałyby media do rzetelnego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z misji. Niestety narzucenie mediom pewnych standardów jest trudne, zwłaszcza w krajach liberalnych, gdzie telewizja i prasa każdą formę zakazu lub nakazu traktuje jako zamach na wolność słowa i powrót do niechlubnych czasów reżimu komunistycznego.