Problemy globalnych rynków

Problemy globalnych rynków

Wiele mówi się dzisiaj o znaczeniu giełdy we współczesnym ładzie gospodarczym. Wydaje się bowiem, że trudno będzie na przestrzeni najbliższych lat zaproponować jakiekolwiek inne skuteczniejsze rozwiązanie ekonomiczne pasujące do współczesnego stanu gospodarki, aniżeli właśnie giełdy. Wolność rynkowa jest w wielu regionach motorem napędowym i jednocześnie gwarantem swobód obywatelskich i politycznych. Tam, gdzie politycy zbyt ochoczo decydują o działaniach bankierów i starają się kreować rynek przedsiębiorstw prywatnych w sztuczny sposób – ekonomiści protestują a analitycy rynkowi są bardzo zaniepokojeni. Jednakowoż nie sposób nie zauważyć, że w oczach wielu współczesnych społeczeństw panujący liberalny system ekonomiczny doprowadził do daleko idących patologii, z którymi należy walczyć za wszelką cenę. Recesja dotknęła w poważny sposób miliony ludzi, niektórzy z nich wraz z utratą pracy stracili jakiekolwiek nadzieje na swoją przyszłość. Dzisiaj protesty społeczne mają na celu przede wszystkim przekonanie polityków do tego, aby ci poważnie potraktowali aktualną sytuację i zaproponowali konkretne racjonalne rozwiązania. Łatwo jest w świecie finansów globalnych podejmować szybkie decyzje, które wcale nie będą korzystne w dłuższej perspektywie czasu, trudne jest natomiast racjonalnie i strategicznie pracować.