Prowadzenie małej firmy

Prowadzenie małej firmy

Założenie i skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej nie jest wcale łatwym zadaniem. Jednak bardzo dużo osób decyduje się na założenie indywidualnej działalności gospodarczej, ponieważ pracodawcy raczej nie są przesadnie chętni, jeśli chodzi o zwiększanie zatrudnianie, dlatego dla wielu osób założenie własnej firmy jest jedynym sposobem na uniknięcie bezrobocia. Mogłoby się wydawać, że założenie indywidualnej działalności gospodarczej jest długotrwałe i kosztowne, jednak prawda jest taka, że przepisy stale zmieniają się na lepsze, a także, że procedury są coraz prostsze. Dzisiaj firmę możemy założyć w kilka godzin, bez konieczności opuszczania własnego mieszkania. Robimy to za pomocą elektronicznego wniosku o wpis do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oczywiście na dalszych etapach potrzebna będzie wizyta w głównym urzędzie statystycznym, czy zakładzie ubezpieczeń społecznych, jednak kompleksowe założenie działalności, jeśli nie jest to działalność objęta koniecznością otrzymania koncesji czy zezwolenia, wówczas ogólny koszt powinien się zamknąć w kilkuset złotych. Na start przedsiębiorstwa możemy otrzymać z licznych programów unijnych pomoc pieniężną i merytoryczną. Jednym z programów jest ten w ramach, którego początkujący przedsiębiorca otrzymuje czterdzieści tysięcy złotych.