Przedmiot badań makroekonomii

Przedmiot badań makroekonomii

Makroekonomia jest jednym z podstawowych działów ekonomii w ujęciu tak zwanej ekonomii tradycyjnej. Otóż mamy tu do czynienia z dwoma podstawowymi działami. Po pierwsze jest to mikroekonomia, a po drugie właśnie makroekonomia. O ile mikroekonomia zajmuje się badaniem relacji na linii konsument producent oraz szeroko pojętymi sprawami związanymi z wyborem to makroekonomia zajmuje się sprawami związanymi z ujęciem globalnym. W takim wypadku mamy do czynienia z podejściem uogólnionym na całość gospodarki zarówno w ujęciu regionalnym, państwowym jak i w końcu światowym. Tego rodzaju ekonomia zajmuje się ogólnymi pojęciami, które można odnieść do całości gospodarki czy rynku. Warto tu zauważyć, iż do częstych elementów, którymi zajmuje się właśnie ekonomia w ujęciu makroekonomii możemy zaliczyć powstawanie dochodów państw czy produktu krajowego brutto. Poza tym w ujęciu globalnym mamy do czynienia ze sprawami procesu inflacji oraz wpływu bezrobocia na gospodarkę. Jak zatem widzimy makroekonomia różni się nieco od tego, co zaoferować może nam mikroekonomia. Nie oznacza to jednak, iż jedna z tych dziedzin jest ważniejsza od drugiej. Obie są bardzo ważne w ujęciu ekonomii tradycyjnej. Zajmują się po prostu nieco innymi zagadnieniami. Tak czy inaczej obie są bardzo istotnymi elementami całości ekonomii.