Różne rodzaje lokat

Różne rodzaje lokat

W bankach możemy natknąć się na szereg różnego rodzaju produktów finansowych. Jedne z nich mogą przyjmować postać różnego typu kredytów, kiedy inne mogą być na przykład formami lokowania już posiadanych środków finansowych. W takim wypadku możemy mieć na przykład do czynienia ze wspomnianymi w tytule artykułu różnymi rodzajami lokat. Przede wszystkim zacznijmy od tego, czym takowe lokaty są. Otóż w tym wypadku lokata bankowa polega na powierzeniu bankowi naszych środków pieniężnych na zasadach określonych w odpowiedniej umowie. Oznacza to, iż mamy tu do czynienia z czymś na kształt pożyczki udzielanej bankom. Po upływie okresu zapadalności bank ma obowiązek zwrócić nam nasze pieniądze wraz z zyskiem wynikającym z ustalonego oprocentowania. I tu możemy wyróżnić dwa typy lokat. Pierwsze to lokaty ze stałym oprocentowaniem. Jak nie trudno się domyślić druga grupa to lokaty opatrzone oprocentowaniem zmiennym. Innym podziałem lokat może być ten na lokaty terminowe oraz lokaty, które możemy po upływie jednego okresu przedłużyć na kolejny taki sam. Ciekawym rozwiązaniem są również lokaty rentierskie. W tym przypadku zysk wypracowany w pewnym okresie nie ulega kapitalizacji, lecz jest wypłacany na wskazane przez właściciela lokaty konto. Może to, więc być stałe źródło dochodu. Jeszcze innym przypadkiem są tak zwane lokaty ustrukturyzowane.