Czy Polska jest przyjaznym krajem dla biznesu

Czy Polska jest przyjaznym krajem dla biznesu

Od wielu lat mówi się dużo w naszym kraju, że nie jesteśmy przyjaznym państwem dla własnego biznesu – pomimo stopniowej poprawy pewnych niekorzystnych rozwiązań jeszcze wiele jest w tej dziedzinie do zrobienia. Tymczasem, jak podkreślają fachowcy od przedsiębiorczości, to właśnie korzystne warunki dla funkcjonowania prywatnej przedsiębiorczości może z jednej strony zachęcić naszych obywateli do tworzenia małych i średnich firm, również dla przedsiębiorców zagranicznych ważne jest, jak będzie traktowany ich biznes w naszym kraju. Jak podkreślają przedsiębiorcy, najbardziej doskwiera im niejasne w wielu przypadkach prawo, w tym podatkowe i dotyczące sfery cywilnej. Za dużo jest przepisów z różnych obszarów, które albo są niejasno określone, co stwarza możliwość ich interpretacji niekorzystnej dla przedsiębiorców, albo też przeczą sobie wzajemnie, co również nie jest komfortową sytuacją. Kolejna kwestia to bardzo długo, przewlekle prowadzone sprawy przez sądy odnośnie spraw gospodarczych, na przykład o rozstrzygnięcie sporów wzajemnych pomiędzy przedsiębiorcami lub też w innych kwestiach dotyczących prowadzonego biznesu. Takie sprawy mogą być prowadzone latami, co na pewno nie skutkuje efektywną działalnością przedsiębiorstwa, jeżeli do zakończenia danej sprawy nie może odzyskać swoich pieniędzy.