Sektor finansów publicznych

Sektor finansów publicznych

Państwo od każdego pełnoletniego obywatela pobiera różnego rodzaju daniny publiczne, w zależności od wykonywanych czynności gospodarczych. Płacenie obowiązków jest najistotniejszym spośród wszystkich obowiązków obywatelskich. Gdy mowa o podatkach ponoszonych na rzecz państwa i wydatkach z tym związanych znaczna część osób uważa, że wszystkie te procesy odbywają się w obrębie budżetu państwa. Jednak w gospodarce każdego kraju jest wiele więcej instytucji publicznych, które wykonują ważne dla gospodarki role. Bardzo pokaźną grupę spośród nich określa się mianem sektora finansów publicznych. Wśród instytucji z tego sektora w pierwszej kolejności należy wymienić wszystkie instytucje z najwyższego, centralnego szczebla. Jednostki ze szczebla centralnego wszystkiego osiągane dochody i wydatki wykonują według z góry narzuconych zasad, zapisanych w budżecie państwa. Do grona sektora finansów publicznych należą również fundusze celowe, które posiadają własne budżety. Postawione przed nimi cele muszą być jednak zgodne z aktualną polityką państwa. Do państwowych funduszy celowych należy między innymi fundusz ubezpieczeń społecznych. Omawiając sektor finansów publicznych nie można zapomnieć również o wszystkich jednostkach budżetowych, szkołach wyższych czy agendach rządowych, czyli te instytucje, które dostarczają dóbr publicznych.