Globalny kryzys finansów

Globalny kryzys finansów

Bardzo dużo mówi się dzisiaj o konieczności wprowadzenia ważnych reform ekonomicznych w świecie liberalnych demokracji, które niestety niezbyt chętnie planują na długie lata i wolą doraźne rozwiązania. Trudno dziwić się takiemu postępowaniu w sytuacji, gdy często partie odsuwane są od władzy co kadencję i nie ma możliwości kontynuowania swoich planów. W świecie ekonomii najbardziej liczy się stabilność i dzięki temu w okresie recesji najlepiej mają się te państwa, które starają się za wszelką cenę zaproponować jakieś rozwiązania na długie lata, strategicznie zapisać kolejne inwestycje i kroki w systemie państwa tak, aby za pięć lat po zmianie partii rządzącej nie runęło to wszystko nagle. Dlatego tak ważne w świecie współczesnej ekonomii staje się skuteczne planowanie i perspektywiczne reformowanie budżetu oraz innych instrumentów finansowych państwa. Poprzez dystrybucję świadczeń socjalnych niejedno nowoczesne państwo liberalne zadłużyło się po uszy i ma dzisiaj problem podwójny – nie tylko trzeba oddać miliardy pożyczone na świadczenia socjalne, ale trzeba jednocześnie przekonać oburzonych obywateli do tego, aby dobrowolnie oddali liczne swoje przywileje. Nie da się jednocześnie utrzymać kosztownych elementów w budżecie państwa i wyjść z kryzysu – aby sobie z recesją poradzić, niezbędne są odważne i natychmiastowe decyzje.