Sposób obliczania stopy inflacji

Sposób obliczania stopy inflacji

Niewiele osób zdaje sobie dokładnie sprawę, czym jest stopa inflacji, jak się ją oblicza, i jakie wiążą się konsekwencje w naszej jednostkowej perspektywie z jej podniesieniem. A inflacja jest kwestią, nad którą starają się zapanować najwięksi krajowi finansiści. Stopą inflacji w ekonomii nazywa się procentową zmianę generalnego poziomu cen w następujących po sobie okresach. Stopę inflacji można się spotkać, że jest ona liczona rok do roku. Ustalenie odpowiedniego poziomu cen i usług w danym okresie bywa bardzo trudne i obciążone wielkim ryzykiem gospodarczym. Jest to tak zwane uśrednienie cen obowiązujących na rynku, dotyczy ono wszystkich produktów i usług. Oczywiście uśrednienie cen mające charakter generalny jest tylko umowne, ponieważ oczywiście wszystkie ceny produktów i usług nie rosną i nie maleją przecież w takim samym tempie. Jedna na przestrzeni lat takie rozwiązanie okazało się najbardziej praktyczne i jest stosowane do dnia dzisiejszego. Sposób wzrostu średnich cen za towary i usługi jest nazywany dodatnią stopą inflacji. O ujemnej stopie inflacji możemy mówić, wówczas, gdy ceny dóbr i usług na danym odcinku czasowym spadają. Ustalaniem poziomu inflacji zajmuje się w naszym kraju niezależna rada polityki pieniężnej, do której należą również najwyżsi przedstawiciele narodowego banku polski.