Sposoby walki z bezrobociem

Sposoby walki z bezrobociem

W ekonomii tak ogólnymi i powszechnymi zjawiskami dla całej gospodarki zajmuje się jedna z najważniejszych dziedzin, jaką jest makroekonomia. Makroekonomia nie tylko wyjaśnia problemy na danym regionie czy w kraju z bezrobociem, lecz poszukuje także gotowych rozwiązań na walkę z tym niezwykle szkodliwym zjawiskiem. Z bezrobociem można walczyć z trzech perspektyw, przede wszystkim, jeśli chodzi o walkę z bezrobociem, to największą inicjatywę jego obniżenia powinien przejawiać rząd. Jednak nie bez znaczenia w walce z bezrobociem są także działania jednostek samorządu terytorialnego oraz samych osób bezrobotnych, które powinny we własnym zakresie poszukiwać sposobów na walkę z bezrobociem. Działania podejmowane przez rząd w związku z walką z bezrobociem powinny być nastawione na długoterminowe efekty. W krótkim okresie z bezrobociem nie da się wygrać, ponieważ jest to bardzo skomplikowane zjawisko i wiele czynników na nie wpływa. Rząd między innymi może zastosować pewne ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się zwiększyć poziom zatrudnienia w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspierać sektor małych i średnich przedsiębiorstw w tym względzie można wspierać także na inne sposoby, jak na przykład poprzez obietnicę udzielania kredytów preferencyjnych dla przedsiębiorców, którzy zwiększą poziom zatrudnienia.