Wyzwania w świecie finansów

Wyzwania w świecie finansów

Wszystkie problemy finansowe współczesnego świata wynikają w dużym stopniu ze zbytniej pokusy zadłużania się, powszechnej tak samo wśród polityków odpowiedzialnych za kształtowanie krajowego budżetu, wśród przedsiębiorców zatrudniających dwudziestu pracowników, głów rodzin oraz inwestorów giełdowych i właścicieli banków. Pożyczanie pieniędzy w celu sfinansowania swoich ogromnych oczekiwań stało się kluczowym sposobem rozwiązywania problemów cywilizowanych liberalnych krajów jak USA czy Japonia. Oczywiście tak długo, jak kraj posiada gospodarkę zdolną do wyprodukowania zysku zdolnego do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze spłatą, pożyczone miliardy mogą przysłużyć się do zrobienia tzw. cywilizacyjnego skoku i dokonanie kluczowych dla państwa inwestycji. Są jednak w ostatnim czasie zdecydowanie modniejsze przypadki przesadnego zadłużania instytucji i firm, aniżeli te, w których państwo spłaciło swoje zobowiązania na czas a właściciel małej lokalnej firmy nie jest w stanie spłacić swoich długów. W ostatnim czasie dominują więc w mediach i wśród opinii publicznej nastroje ograniczania wydatków i rozliczania polityków rządzących w minionych dekadach z ich decyzji i zaciągniętych kredytów. Niestety uwarunkowania liberalnej demokracji nie sprzyjają pociąganiu do odpowiedzialności poprzednich ekip rządzących.