Obliczanie poziomu bezrobocie

Obliczanie poziomu bezrobocie

Poziom bezrobocia jest bardzo zróżnicowany. Tematyką tą zajmuje się wśród nauk ekonomicznych głównie makroekonomia, gdyż tylko ona jest w stanie objąć wszystkie czynniki i procesy wpływające na jego wysokość w danym, regionie, kraju, branży i tym podobne. Na przestrzeni ostatnich kilku dekad udało się wypracować wiele technik, które pozwalają na obliczenie w miarę dokładne poziomu bezrobocia nawet w skali całego kraju. Generalnie pod pojęciem bezrobocia kryje się procentowy udział osób teoretycznie zdolnych do pracy, lecz zarejestrowanych, jako osoby nieposiadające stałego źródła zatrudnienia. Bezrobocie w naszym kraju jest wielką bolączką, wydaje się, że minie jeszcze wiele lat zanim uda się poradzić w większym zakresie z tym niezwykle uciążliwym problemem. Bezrobocie jest najniższe w najsilniejszych gospodarkach światowych. W naszym kraju rzadko spada ono poniżej dziesięciu punktów procentowych, co jest bardzo alarmującą liczbą i świadczy, że w naszej gospodarce jest jeszcze bardzo dużo do poprawy. W ekonomii wyróżnia się dwa sposoby na obliczanie liczby osób nieposiadających stałego źródła utrzymania. Pierwszy nazywany jest stopą bezrobocia rejestrowanego, czyli uwzględnia tylko osoby zarejestrowane w odpowiednim urzędzie, jako bezrobotne. Drugi sposób bierze pod uwagę liczbę osób w wieku produkcyjnym.