Czy warto inwestować w szkolenia pracowników

Czy warto inwestować w szkolenia pracowników

Prowadząc własną firmę, przykładowo jednoosobowa, jesteśmy sami dla siebie przysłowiowym sterem, żeglarzem i okrętem – to tylko od nas samych zależy, w jakim kierunku będziemy rozwijać i w jakim stopniu naszą wiedzę fachową, jaki określić profil naszej działalności i wiele innych czynników istotnych w prowadzonym biznesie. Jednak zatrudniając ludzi w firmie, będziemy kształtować ich pod wieloma względami, to na nas jako na właścicielach firmy będzie spoczywało ich odpowiednie przeszkolenie, przygotowanie do produkcji lub do wykonywania określonych usług. Wśród pracodawców w naszym kraju różne są poglądy na temat inwestowania w szkolenie podległych sobie pracowników – wielu przedsiębiorców uważa, że wystarczy pokazać każdemu, co ma robić i nie warto sobie zawracać głowy na dalsze szkolenia, na ponoszenie kosztów takich działań. Jednak czy rzeczywiście pieniądze wydane na szkolenia pracowników nie przynoszą efektów, czy nie warto inwestować nie tylko w wiedzę fachową naszych podwładnych, ale też w ich świadomość biznesowa, w ich sposoby podejścia do wykonywanej pracy, w doskonalenie relacji pomiędzy pracownikami? Takie szkolenia są pewną formą integracji kadry pracowniczej, pozwalają na lepsze wzajemne poznanie się naszych podwładnych, te dobre relacje, nawiązane na szkoleniach powinny zaowocować podczas wykonywania przez nich codziennej pracy.