Finansowanie działalności firmy

Finansowanie działalności firmy

Niemal wszystkie działalności gospodarcze w naszym kraju należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym z ich działalnością wiąże się w dużej mierze poziom wzrostu gospodarczego całego kraju, a także stopień bezrobocia. Firmom z tego sektora w powiększaniu swojego kapitału i rozszerzania swojej działalności przeszkadzają przede wszystkim ograniczenia kapitałowe. Szczególnie początkujący przedsiębiorcy i ci prowadzący mikro i małe przedsiębiorstwa mają największe kłopoty z utrzymaniem płynności finansowaniem i z wypracowaniem zysku netto na takim poziomie, które pozwalałby na realizację wszystkich zamierzeń modernizacyjnych i inwestycyjnych. Dzisiejsze firmy nie mają nawet, co myśleć o większych obrotach, jeśli nie będą wprowadzać do swoich działalności gospodarczych nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. W każdym przedsiębiorstwie można wyróżnić dwie formy finansowania, ze środków pochodzących z kapitału własnego i z kapitału obcego. Przy finansowaniu własnymi środkami mamy do czynienia z trzema formami takiej działalności, czyli poprzez finansowanie z posiadanego zysku netto, z odpisów amortyzacyjnych, a także poprzez dotacje wspólników do majątku podstawowego spółki na przykład w postaci umowy pożyczki. Kapitałem obcym mogą być środki pieniężne z kredytów bankowych albo z leasingu.