Umowa o dzieło, czy własna firma?

Umowa o dzieło, czy własna firma?

Wiele osób, które jest wolno zawodowcami woli niekiedy pracować tylko na umowach o dzieło. Są one wygodne dla pracodawcy, gdyż nie wiążą się z ponoszeniem zbyt dużych nakładów na pracowników, związanych z opłacaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście praca ta najlepiej sprawdza się dla studentów, którzy posiadają jeszcze ubezpieczenie zdrowotne u swoich rodziców. Problem, kiedy jest to osoba dorosła w zupełności już nie zależna i niemogąca podpiąć się do ubezpieczenia jednego z członków rodziny. W takim przypadku pojawia się duże niebezpieczeństwo w przypadku choroby, gdyż za wszelkie świadczenia będzie musiał wypłacać z własnych środków finansowych, a to może poważnie obciążyć budżet, zwłaszcza za pobyt w szpitalu. Dlatego założenie własnej firmy staje się pewnego rodzaju zabezpieczeniem. Ponad to w takim przypadku, jeżeli właściciel firmy odprowadza składkę na ubezpieczenie chorobowe, może liczyć na wypłatę świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dzięki temu jest chroniony finansowo przez okres nie zdolności do pracy. Ponad to założenie własnej firmy może spowodować szerszy dostęp do usługobiorców, z których część woli współpracować z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Zatem można zyskać dużo więcej niż pracując tylko i wyłącznie na umowach o dzieło.