Jakie obciążenia płatnicze ma w Polsce przedsiębiorca

Jakie obciążenia płatnicze ma w Polsce przedsiębiorca

W naszym kraju od lat mówi się o konieczności zastosowania większych ułatwień dla przedsiębiorców prywatnych dla prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, może nie jest to już sfera tylko początków firmy, a więc formalności związanych z jej rejestracją i wkroczeniem na rynek, ale bardziej już późniejszej działalności, a więc kosztów, jakie każdy przedsiębiorca musi ponosić na rzecz państwa. Większość opracować badających tą dziedzinę mówi o tym, że koszty pracy w naszym kraju są zbyt wysokie, że to nie służy rozwojowi przedsiębiorczości, jak też nie ma dobrego wpływu na spadek bezrobocia w naszym kraju, a wręcz odwrotnie – duże koszty pracy powodują, iż pracodawcy nie decydują się często na większe zatrudnienie, uruchamianie nowych linii produkcyjnych, obawiając się właśnie sytuacji, że rosnące koszta zatrudnienia doprowadzą do zmniejszenia się konkurencyjności firmy, a w konsekwencji nawet jej upadek. Co roku jest ogłaszany w kraju tak zwany dzień wolności podatkowej, czyli dzień, od którego przestajemy pracować na rzecz państwa, a więc wszelkich podatków i opłat, a zaczynamy zarabiać niejako już na swój rachunek. Od lat taki dzień wolności podatkowej przypada około połowy czerwca, a więc prawie pół roku musimy pracować niejako za darmo – co nie jest wynikiem zachęcającym do większego działania biznesowego.