Kaizen

Kaizen

Kaizen to inaczej filozofia nieustannego doskonalenia. Słowo to pochodzi z języka japońskiego, oznacza ciągły progres, zmianę na lepsze. Główne elementy tej strategii to poprawa oraz ciągłość procesu, czyli jego stała kontynuacja, systematyczność. Wyżej wspomniane doskonalenie odbywa się stopniowo, niezbędne jest zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w danym procesie. Zadaniem kaizen jest również wykrycie oraz wyeliminowanie błędów w biznesie. Opiera się nie na wielkich krokach od razu, ale na posuwaniu naprzód, choćby nawet małymi krokami. Nieodłącznym elementem jest tuaj konsekwencja oraz nastawienie na samodoskonalenie. Kaizen stosuje się zarówno w małych jak i dużych biznesach, w różnych rodzajach pracy. Strategia ta dzieli się na kaizen przepływu oraz kaizen procesu.Główne zasady stosowania kaizen w biznesie to konsekwentne korygowanie nawet najdrobniejszych pomyłek na bieżąco, poszukiwanie prostych i skutecznych rozwiązań, eliminowanie przeszkód oraz nieustanne samodoskonalenie i progres w wykonywanych czynnościach, ulepszanie procesów. Ważne jest również skupienie się na potrzebach klienta, ciągłe wprowadzanie zmian, które choć trochę mogłyby usprawnić pracę.