VSM

VSM

Metoda ta służy do analizy oraz usprawnienia przepływu wartości w firmie z wyróżnieniem marnotrawstwa. Głównym jej zadaniem jest skrócenie czasu procesu, przez który przechodzi produkt oraz zwiększenie jego efektywności. Skupia się również na wyeliminowaniu błędów produkcyjnych. Co istotne, stosowanie tej metody pokazuje nam, jak wygląda cały proces z perspektywy klienta. Daje to możliwość lepszego zrozumienia potrzeb odbiorcy oraz ustosunkowanie się do jego zapotrzebowania. Ważną rolę odgrywa tu identyfikacja problemów oraz skupienie się na wyeliminowaniu ich w przyszłości.Skutkiem stosowania tej metody jest eliminacja marnotrawstwa, co daje duże korzyści dla przedsiębiorstwa, prowadzi do usprawnienia procesu produkcji oraz skrócenia czasu realizacji zamówień. Pomaga również odnaleźć nieopłacalne elementy produkcji, w których nalezy wprowadzić modyfikacje, ulepszyć je. Co ważne, daje możliwość przewidzenia efektów podejmowanych przez firmę procesów, dzięki czemu można zapobiec potencjalnym problemom.VSM Mapowanie strumienia wartości ma za cel dostarczanie odbiorcom towaru zgodnie z ich potrzebami, a w efekcie umożliwia planowanie procesu na szerszą niż dotychczas skalę.