Prawo popytu i podaży

Prawo popytu i podaży

Na każdym rynku gospodarczym obowiązuje prawo popytu i podaży. Te dwa czynniki w bardzo istotny sposób wpływają na stan gospodarki. Popytem nazywamy chęć zakupu danego towaru albo usługi na określonym rynku w danym okresie. Konsument przy zakupie dobra bądź usługi może kierować się wieloma motywacjami. Do najważniejszych czynników wpływających na wysokość popytu na danym rynku są przede wszystkim cena danego dobra oraz usługi, a także dochody konsumenta. Niby jest to wszystko jasne i oczywiste, ale zależności między ceną dobra, a zarobkami konsumenta są trudne do wyjaśnienia w kilku zdaniach. Mikroekonomia temu zjawisku poświęciła wiele tomów literatury przedmiotu. Na popyt towaru i usługi na danym rynku wpływa również cena dóbr substytucyjnych i uzupełniających, jakość wykonania dobra oraz tradycja. W bogatszych społeczeństwach niemałe znaczenie ma również potrzeba wybicia się z tłumu innych konsumentów, oraz preferencje i gust konsumenta. W wielu przypadkach na popyt wpływa także religia i aktualna pora roku. Prawo popytu mówi nam, że wraz ze wzrostem ceny danego dobra lub usługi spada popyt na dane dobro. Z kolei spadek cen wywołuje odwrotne konsekwencje. Podażą nazywa się w ekonomii liczbę towarów i usług oferowanych przez sprzedawców po konkretnej cenie, na danym rynku i czasie.