Światowa ekonomia w odwrocie

Światowa ekonomia w odwrocie

Media są dzisiaj bardzo żywo zainteresowanie wydarzeniami na arenie politycznej, albowiem w dobie recesji wszystkie oczy zwrócone są właśnie w stronę rządu. Dla społeczeństwa nie ma nic ważniejszego niż wyjście z recesji przy jednoczesnym zachowaniu sprawiedliwego podziału dóbr społecznych – najbardziej ryzykowne jest bowiem dokonanie przez rząd takich cięć, które mocno uderzają w tych, którzy i tak mają niewiele, nie zabierając jednocześnie dostatecznie wiele z przywilejów ludzi najzamożniejszych. W liberalnym świecie zaproponowanie takich rozwiązań nie jest proste – w zamożnych krajach przedstawiciele wielkiego biznesu, inwestorzy giełdowi i prezesi spółek to ludzie z niejednokrotnie większym przebiciem i możliwościami działań niż premier kraju. Dlatego tak ważne jest współpracowanie polityków z elitami finansowymi na takich zasadach, według których praca ta jest prowadzona na uczciwych i transparentnych zasadach. Coraz częściej jednak w mediach pojawiają się przykłady nie do końca zrozumiałych decyzji politycznych, które w ten czy inny sposób umożliwiły jednym firmom odniesienie sporego zysku na inwestycjach krajowych. Rządy w krajach jak Grecja czy Włochy nie dały sobie rady z niezadowoleniem społecznym i poległy niemal natychmiastowo, dając sporo radości telewizji i innym mediom, dla których takie historie to zawsze duża oglądalność.