Techniki wykorzystywane w makroekonomii

Techniki wykorzystywane w makroekonomii

Ekonomia generalnie dzieli się na dwie dziedziny, pierwszą z nich jest mikroekonomia, a drugą makroekonomia. Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, która odgrywa większą rolę. Należy raczej stwierdzić, że działalność osób zarówno zajmujących się mikroekonomią, jak i makroekonomią jest bardzo ważna. Po prostu mikroekonomia zajmuje się wieloma problemami, z jakimi zmagają się konsumenci i podmioty gospodarcze w warunkach obowiązujących we współczesnej gospodarce, natomiast makroekonomia zajmuje się badaniem bardziej ogólnych zjawisk, które występują w gospodarce. Można nawet pokusi się o stwierdzenie, że do zadań makroekonomii należy badanie zachowań, struktur toczących się w gospodarce, jako całości. Przedmiotem badań makroekonomii ze względu na zasięg może dotyczyć jednego województwa, całego kraju, a nawet kontynentu. Często zjawiska występujące w gospodarce są bardzo mgliste i wówczas do działania wkracza makroekonomia, która pracuje nad rozwikłaniem tych niejednoznaczności. Jeżeli można wytyczyć obszary, w których makroekonomia porusza się najczęściej i najsprawniej, to z pewnością zaliczymy do nich wszelkie kwestie związane z produkcją dóbr i usług, kwestie bilansu płatniczego, inflacji oraz bezrobocia. Warto zainteresować się bliżej tą dziedziną ekonomii, ponieważ wyjaśnia ona wiele ważnych zagadnień.