Założenie spółki akcyjnej

Założenie spółki akcyjnej

Sposób założenia, prowadzenia a także likwidacji spółki akcyjnej zawarty jest w kodeksie spółek handlowych. Jest to działalność gospodarcza przeznaczona dla osób, które marzą o prowadzeniu jej na dużą skalę. Niewątpliwym minusem związanym z założeniem takiej spółki akcyjnej jest konieczność zebrania kapitału podstawowego, którego wysokość w przypadku spółek akcyjnych został wyznaczony na poziomie stu tysięcy złotych. Bez posiadania takiego majątku podstawowego nie jest możliwa rejestracja spółki. Założenie spółki akcyjnej daje jednocześnie możliwość emitowania pod własną firmą akcji i obligacji, które mogą być sprzedawane na przykład na giełdzie papierów wartościowych. Spółka akcyjna poza spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grupy spółek kapitałowych. Jednak do założenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał podstawowy wynosi tylko pięć tysięcy złotych. W spółkach akcyjnych nie ma solidarnej odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki. Każdy akcjonariusz odpowiada tylko do wysokości włożonego wkładu. Wierzyciel nie ma prawa dochodzić swoich roszczeń z majątku osobistego akcjonariuszy, co jest możliwe w przypadku spółek jawnych. Spółka akcyjna daje szansę na kumulację dużego kapitału. Spółka akcyjna może zostać założona przez osoby pochodzące z zagranicy.