Przedmiot badań mikroekonomii

Przedmiot badań mikroekonomii

Jednym z elementów ekonomii jest tak zwana mikroekonomia. Jak wiemy ekonomia ogólnie to nauka społeczna, która zajmuje się procesami oraz zagadnieniami związanymi z produkcją, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr. W takim wypadku możemy ekonomię tradycyjną podzielić na makroekonomię oraz właśnie na wspomnianą tu mikroekonomię. Czym zatem zajmuje się mikroekonomia i co stanowi przedmiot jej badań? Otóż jak się okazuje mikroekonomia zajmuje się badaniem procesów oraz wzajemnych zależności, jakie występują pomiędzy przedsiębiorstwem, a konsumentem. Innymi słowy mówiąc chodzi tu o to jak przedsiębiorstwo wpływa na konsumenta i rynek oraz odwrotnie jak konsument wpływa na przedsiębiorstwo. Poza tym mikroekonomia zajmuje się badaniem czynników związanych z procesem wyborów, jakich na rynku dokonuje konsument. Istnienie potrzeby wyboru wynika z ograniczenia posiadanych środków. Dlatego też dysponując ograniczonymi środkami konsument musi decydować, na które dobra zapewnione przez producenta może je spożytkować. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia nie tylko nauki, jaką jest ekonomia. W takim wypadku wiele rzeczy powiązana jest również z ujęciem marketingowym. Jednak konsumpcja w takowym ujęciu różni się od tej w ujęciu czysto ekonomicznym. Tak czy inaczej warto na tego typu zagadnienia zwrócić uwagę.