Kredyty bankowe i pozabankowe

Kredyty bankowe i pozabankowe

W ofercie szeregu instytucji finansowych mamy do czynienia z zobowiązaniami finansowymi takimi jak na przykład kredyty. Ogólnie rzecz biorąc mogą to być kredyty bankowe jak i pozabankowe. W tym wypadku mówiąc o zobowiązaniach czy też kredytach pozabankowych powiemy raczej o pożyczkach pozabankowych. Co prawda pojęcia kredyt i pożyczka są bardzo często używane wymiennie to tak na prawdę są miedzy nimi różnice, jeżeli zagłębić się w dokładne definicje tego typu zobowiązań. Otóż kredyt z natury jest zobowiązaniem celowym. Nawet w przypadku, gdy mamy do czynienia z tak zwanymi kredytami bankowymi na dowolny cel to zazwyczaj są to kredyty na dowolny cel konsumpcyjny. W takim wypadku nie można go spożytkować na inne cele niż te określane przez bank, jako cele konsumpcyjne. Tego problemu nie ma w przypadku pożyczek. Jeżeli mówimy, iż pożyczka jest na dowolny cel to tak na prawdę jest. W takim wypadku instytucji, która udziela nam pożyczki nie zależy na tym, na co takowa pożyczka jest zaciągana. Chodzi tylko o to by została zwrócona w odpowiednim, zapisanym w umowie terminie wraz z należnymi odsetkami. Ogólnie rzecz biorąc zobowiązania, jakie spotykamy w bankach są kredytami nawet, jeżeli określane są, jako pożyczki. Prawdziwe pożyczki w pełnym znaczeniu tego słowa dostępne są natomiast w przypadku instytucji pozabankowych.